Insolventie management

Home   /   Management advies   /   Insolventie management

Insolventie management

Wat kan Rome Consultancy voor u als curator betekenen.

Uitgangspunten zijn;

 

 • de kosten ten laste van de boedel zo laag mogelijk en toch een maximaal resultaat
 • de tijdspanne van het ”fysieke deel” van het faillissement zo kort mogelijk houden ten einde een mogelijke overname zo interessant mogelijk te houden
 • Uw agenda zo efficiënt mogelijk indelen doordat u minder bezig bent met het “fysieke deel” van het faillissement.Begeleiding en inventarisatie tijdens eerste bezoek.Terwijl u met de failliet en/of zijn personeel spreekt, zijn wij bezig met;
 • inventarisatie van roerende goederen (boedel)
 • veiligstellen van computerbestanden en boekhouding
 • vaststelling van de indeling wie werkt waar (belangrijk als er op een later tijdstip moet worden geïnventariseerd of als er specifieke zaken moeten worden opgezocht)
 • achterhalen van wachtwoorden en codes en het in bewaring nemen van sleutels (computer, kluizen etc.)
 • vastleggen d.m.v. foto’s hoe e.e.a. wordt aangetroffen, dit ter controle c.q. bewijs als er zaken verplaatst of vermist worden.
 • Begeleiden en informatie verstrekken aan eventueel personeel.
 • Pand veiligstellen d.m.v. andere sloten, codes etc.Interim management en communicatie bij faillietAls de eerste dag voorbij is moeten er nog vele andere zaken worden geregeld en/of gemanaged.
 • interim management c.q. begeleiding als er een aantal zaken moeten worden afgemaakt of als er besloten word de productie door te laten gaan. (productiebegeleiding)
 • opvang van leveranciers en klanten.
 • inventarisatie en communicatie van bezoeken en telefoonverkeer van leveranciers en klanten. Denk hierbij aan claims en eigendomsvoorbehoud etc.
 • organiseren van ophaaldagen waarbij leveranciers en klanten hun eigendommen of producten kunnen afhalen.Rubriceren en inpakken van totale administratiesHet rubriceren en inpakken van administraties geeft u veel gemak bij het opzoeken van willekeurige gegevens. Uiteraard brengen wij de administratie naar een door u nader te bepalen plaats.Faillissement verkoping of voorbereiding veilingVoor de afronding van de eerste drukke periode komen er nog een aantal zaken om de hoek kijken.
 • het “zuiver” maken van de boedel ter voorbereiding van een faillissement verkoping of veiling. U moet er zeker van zijn dat alles wat verkocht of geveild zal worden, vrij is van eigendom-voorbehouden of andere zaken alvorens u tot verkoop kan overgaan.
 • Het inpakken van de administratie en het rubriceren hiervan. Daarna eventueel het overbrengen van de administratie naar een door u nader te bepalen plaats.
 • begeleiden c.q. managen van een faillissement verkoping
 • het bezemschoon opleveren als afsluiting van de verkoping en/of veiling.Overname begeleidingRome Consultancy kan voor u partijen zoeken die geïnteresseerd zijn de failliet in zijn geheel over te nemen of delen hiervan. Rome Consultancy heeft zich gespecialiseerd in technische (productie) bedrijven in het algemeen en grafimedia bedrijven in het bijzonder. Uiteraard begeleiden wij ook bedrijven uit andere branches. Enkele mogelijkheden van onze participatie in dit proces zijn;
 • Kengetallen voorbereiden zoals omzet, kosten t.o.v. de omzet, personeelsbestand, klantenkring, etc.
 • telefonische benadering van branchegenoten van de failliet
 • het plaatsen van een advertentie in dag- of vakbladen
 • het uitvoeren van een eerste selectie
 • het voeren van de gesprekken met de overnamekandidaten en uitleg geven van wat te koop is met daaraan gekoppeld een rondleiding bij de failliet
 • eventuele onderhandse verkoop begeleiden (auto’s, machine’s, voorraden, etc.)Debiteurenbeheer en incassoRome Consultancy kan het debiteurenbeheer overnemen en de communicatie tussen hen en u verzorgen. Het eventuele aansluitende incassotraject behoort uiteraard ook tot de mogelijkheden.Rapportage en verantwoordingRapportage vindt op regelmatige basis plaats. Afhankelijk van de complexheid en tijdspanne zal dit enerzijds mondeling of telefonisch plaats vinden anderzijds per E-mail of per brief. Bij de finale afwikkeling krijgt u altijd schriftelijk een verslag van de door ons gevoerde gesprekken en/of werkzaamheden en de uitkomsten hiervan. Als curator blijft u uiteraard eindverantwoordelijk en derhalve bepaald uzelf welke van de door ons voorgestelde of aangegeven opties wordt gevolgd c.q. uitgevoerd. Rome Consultancy houdt zich niet bezig met de juridische kant van het faillissement maar houdt er uiteraard, tijdens haar werkzaamheden, wel rekening mee.

 

Meer weten over Insolventie management

Wij komen graag met u in contact.

Contact